GSM 25/12-2017

Kan hentes som .pdf: Gruppesamvittighedsmøde 25.12.17

Mandag & Onsdag gruppen How and Why

 

Gruppesamvittighedsmøde 25/12-17

 

1)Sindsrobøn: Ok

2)Præsentationsrunde: Annette, Lars, Jørgen, Thomas, Debbie, Rasmus.

Afbud: Lone, Stefan, Mads, Connie.

3)Valg af ordstyrer og referent og oplæsning af referat fra sidste møde: Debbie & Thomas

4)Struktur for næste måned/speaker og indledere:

1/1 litt. Per L                                     3/1 Søren selvaccept

8/1 Trin 1 Even                                10/1 Nykommer Niklas

15/1 speak Annette D Esbjerg           17/1 living clean oplæsning

22/1 Tradition 1 oplæsning               24/1 trin 6 Per P

29/1 Emne Kirsten                           31/1speak Jeppe Fredericia

 

5)Hvordan går møderne? Er der noget vi kan gøre bedre? Vi tager en runde:

Det går godt i gruppen, det fungere godt med at vi løfter bordene. God framgang med mobilpay. Kan vi kommer længere ud når vi vælger indleder så det ikke er de samme vi bruger. Syntes det går godt men er stadig ny i gruppen. Dejlig at være i gruppen. Vi mangler referater fra GSM de ligge ikke på bordene ??? Der er begyndt at komme mange igen om mandagen.

 

6) Kasser rapport og GSR rapport indkøb af litteratur i forbindelse med OSK møde samt status og husleje og indkøb af kaffe osv:

GSR Annette køber litteratur, nøgleringe, mønter og 4 stk. basistekst på lydfil. resten beløbet  doneres til OSK.

773 kr. mobilpay 7 tradition

1459 kr. 7 tradition

2232 i alt.

 

7)Valg af betroede tjenere:

Jørgen vælges som kaffemand mandagen.

 

8)N.A. relaterede meddelelser der oplyses om på møderne:

 

9) Evt.:  Workshop ud fra living clean. Thomas høre om vi kan låne kirken d. 7/4-18

10)Næste måneds dagsorden: Gruppesamvittighedsmøde d. 31/1-18 kl:17

11)Sindsrobøn:

 

 

Mødet forløb i en god ånd