GSM 30/4-2018

Mandag & Onsdag gruppen How and Why

Kan hentes som pdf: Gruppesamvittighedsmøde 30.4-18

Gruppesamvittighedsmøde 30/4-18

1)Sindsrobøn: Ok

2)Præsentationsrunde: Rasmus, Jørgen, Rasmus, Thomas, Debbie, Even, Mads, Stefan.

Afbud: Lars, Connie Annette.

3)Valg af ordstyrer og referent og oplæsning af referat fra sidste møde: Thomas & Stefan.

4)Struktur for næste måned/speaker og indledere:

7/5 litt. BFID Andre                          2/5 Robin Emne

14/5 Trin 5 tringuide                        9/5 Nykommer Jesper

21/5 speak Maj Fredericia                16/5 Emne Carina N

28/5 Tradition 5 Kirsten                   23/5 trin 2 Thomas B

30/5 speak Dharma

5)Hvordan går møderne? Er der noget vi kan gøre bedre? Vi tager en runde:

Gode møder, godt at være her. Der efterspørges farvede krus til sukker og fløde. Glad for møderne, meget uro folk render ud og ind under mødet. Elsker strukturen i gruppen. Rart at se så mange til GSM. Vi kan blive bedre til at tale med nykommer, har set noget stå alene, mens de der kender hinanden taler sammen. Tror godt vi kan gøre noget ved folk forlader mødet og prøve at skabe en anden kultur ved at dele vores bedring. Vil godt have en til at dele min post med om onsdagen. Forslag at vi oplyser hvad vi donerer til servicestrukturen.

6) Kasser rapport og GSR rapport indkøb af litteratur i forbindelse med OSK møde samt status og husleje og indkøb af kaffe osv:

GSR Annette køber litteratur, nøgleringe, mønter, resten beløbet  doneres til OSK.

570 kr. Mobilpay 7 tradition

872 kr. 7 tradition

1442 i alt.

7)Valg af betroede tjenere:

Rasmus P stoppe som mødeleder posten om onsdagen. Mads stoppe som litteratur posten onsdag. Rasmus vil godt være mødeleder om onsdagen med hjælp fra den nuværende mødeleder.

8)N.A. relaterede meddelelser der oplyses om på møderne:

9) Evt.: Vi mangler betroede tjenere. Camp leving clean d. 15 – 17 Juni

10)Næste måneds dagsorden: Gruppesamvittighedsmøde d. 30/5-18 kl:17

 

1)Sindsrobøn

2)Præsentationsrunde

3)Valg af ordstyrer og referent og oplæsning af referat fra sidste møde.

4)Struktur for næste måned/speaker og indledere.

5)Hvordan går møderne? Er der noget vi kan gøre bedre? Vi tager en runde.

6) Kasser rapport og GSR rapport indkøb af litteratur i forbindelse med OSK møde samt status og husleje og indkøb af kaffe osv.…

7)Valg af betroede tjenere

8)N.A. relaterede meddelelser der oplyses om på møderne

9)Evt.

10)Næste måneds dagsorden

11)Sindsrobøn

Mødet forløb i en god ånd.