GSM 27/8

Kan hentes som pdf: Gsm 27_august_2018.pdf

Gsm 27. August

 

Præsentation:

Jesper, Karina, Thomas, Rune, Kirsten, Jørgen, Annette, Stefan.

Afbud: Lars

Valg af ordstyrer og referent:

Stefan & Kirsten

Oplæsning af sidste referat: OK

Mødestruktur:

Mandage:

3/9                      Litteratur (living clean)             Oplæsning

10/9                    Trin 9                                               Oplæsning

17/9                    Speak                                              Karina (Fredericia)

24/9                    Tradition 9                                    Oplæsning

Onsdage:

5/9                      Emne                                              Bente

12/9                    Nykommer                                   Julie

19/9                    Litteratur                                       Liz

26/9                    Trin 3                                               Stefan

Hvordan går møderne? Vi tager en runde:

Der bliver nævnt møderne går rigtig godt. Dejligt at der bliver brugt tid til at afholde gsm, og finde indledere.

Godt fremmøde, og god ånd til møderne.

Der er sket noget udvikling ift. Sammenholdet i gruppen, flere kan nikke genkendende til det der bliver delt.
Godt at lave service i gruppen.

Kasser rapport, GSR rapport, indkøb

Saldo:                 1294.5kr

Mobilepay:      628kr

Husleje er betalt.

Mangler: Lys, flødepulver, thé.

Valg af betroede tjenere

Rune stiller op som kasser om mandagen. Karina stiller op som litteraturansvarlig om mandagen.

NA relateret

Der efterlyses generet betroede tjenere i gruppen. + Litteraturansvarlig om onsdagen.

Evt

Ændringerne fra strukturændrings-mødet godkendes på næste gsm.

Næste gsm: 24/9 kl 17.00

Sindsro.