Gsm 26/9

Gsm d 26/9

Kan hentes som pdf: Gsm d 26_09_2018

 1. Sindsro
 2. Præsentationsrunde
 3. Ordstyrer. Stefan og Referent Lars
 4. Speaker og indleder
 1. mandag i måneden er living clean. d 1/10 oplæsning og der findes en indleder.
 2. mandag i måneden er trin møde d 8/10 indleder 10 trin Tina.
 3. mandag i måneden er speak møde d 15/10 Jan
 4. mandag i måneden er traditions møde d  22/10 tradition 10 oplæsning og åbent bord
 5. mandag i måneden er emne møde d 29/10 nykommermøde Bente
 6. onsdag i måneden er emne møde d 3/10 selvaccept Glenn
 7. onsdag i måneden er nykommer d 10/10 Lone
 8. onsdag i måneden er litteratur møde d 17/10 bare for i dag Birte.
 9. onsdag i måneden er trin møde d 24/10 trin 2 Kristina.
 10. onsdag i måneden er speak møde d 31/10 speak fra basic tekst Bob B

 

 1. hvordan går møderne, er der noget vi kan gøre det bedre.???

Møderne går godt. Der er meget uro på møderne, medlemmer der skal ud at ryge. De betroede tjenere er gode til at hjælpe hinanden før og efter møderne. Som betroede tjenere kan vi være foregangsbillede og ikke gå ud under mødet for at ryge eller gå ud og snakke. Det bliver godt at vores GSM møde bliver flyttet til den sidste torsdag i mdr.

6.Kassér og GSR rapport. D 26/9 er saldo 1227,50 kr. indkøb er foretaget og udgifter er betalt.

 1. Valg af betroede tjener. Mandage er Karina litteratur ansvarlig.

8.Na relaterede meddelelser. ny mødeleder og litteratur ansvarlig om onsdag.

 1. EVT.

Ændringerne i gruppeprincipperne er godkendt og gælder til august 2019

Der skal være en dagsorden i papirform på alle GSM møder og referater af GSM møder på alle NA møder

ny Dato 25/10. vindrosen kl. 17