Gruppeprincipper for How and Why gruppen i Esbjerg

1.
Gruppens formål: At bringe budskabet til den addict der stadig lider
2.
Mødet afholdes efter retningslinjer beskrevet i NA’s ”The group booklet”
3.
Gruppens navn er: ”How and Why” Adressen: Kvaglundparken 18, 6705 Esbjerg Ø. (Kvaglund kirke)
4.
Gruppen afholder møde hver mandag kl. 19.00 – 20.00 og onsdag kl. 19.00 – 20.15
5.
Gruppen har en hjemmeside: www.howandwhy.dk
6.
Der afholdes gruppesamvittighedsmøde sidste mandag eller onsdag i hver måned, og der tages referat på ovenstående møde.
Såfremt der fremsættes ønske om ekstraordinært gruppesamvittighedsmøde, kan betroede tjenere indkalde til dette med 7 dages varsel.
Gruppesamvittighedsmøde afholdes efter følgende dagsorden:
1)
Sindsrobøn
2)
Præsentationsrunde
3)
Valg af ordstyrer og referent og oplæsning af referat fra sidste møde.
4)
Struktur for næste måned/speaker og indledere.
5)
Hvordan går møderne? Er der noget vi kan gøre bedre? Vi tager en runde.
6)
Kasser rapport og GSR rapport indkøb af litteratur i forbindelse med OSK møde samt status og husleje og indkøb af kaffe osv….
7)
Valg af betroede tjenere
8)
N.A. relaterede meddelelser der oplyses om på møderne
9)
Evt.
10)
Næste måneds dagsorden
11)
Sindsrobøn
7.
Gruppens struktur er:
1. mandag i måneden er litteratur møde
2. mandag i måneden er trin møde
3. mandag i måneden er speak møde
4. mandag i måneden er traditions møde
5. mandag i måneden er emne møde
1. onsdag i måneden er emne møde
2. onsdag i måneden er traditions møde
3. onsdag i måneden er litteratur møde
4. onsdag i måneden er trin møde
5. onsdag i måneden er speak møde
Med undtagelse af speaker møderne kan samtlige møder ændres til nykommer møder hvis der er nye i N.A.
Gruppen vælger speaker og indledere i henhold til pamfletten IP #2 The Group.
8.
Gruppens poster / betroede tjenere.
Sekretær: vælges for 1 år af gangen – der foreslås mindst 2 år clean
Kassere: Vælges for 1 år af gangen – der foreslås mindst 1 år clean
GSR: Vælges for 1 år af gangen – der foreslås mindst 1 år clean
GSS: Vælges for 1 år af gangen – der foreslås mindst 1 år clean
Mødeleder: Vælges for 6 mdr. af gangen – der foreslås mindst 6 mdr. clean
Litteratur: Vælges for 6 mdr. af gangen – der foreslås mindst 6 mdr. clean
Web-master: Vælges for 1 år af gangen – der foreslås mindst 1 år clean
Kaffepost: Vælges for 6 mdr. af gangen – der stilles ingen krav om cleantime
Indkøber af kaffe osv.: Vælges for 1 år af gangen – der foreslås mindst 6 mdr. clean
Nøglen og koder udleveres til en af de betroede tjener i gruppen der har 1 års service i Gruppen.
Rokering og skift af betroede tjenere skal altid vedtages på gruppesamvittighedsmøderne, og hvis der skulle mangle betroede tjenere kan afløsere udpeges af de tilstedeværende betroede tjenere, for den ene gang.
Er der en betroet tjener der er forhindret i at deltage i et møde, skal dette meddeles til en af de andre betroede tjenere så en afløser kan findes i ordentlig tid.
De betroede tjenere kommer ca. en halv time før mødets start.
De betroede tjenere i gruppen forventes at deltage på gruppesamvittighedsmøde.
I forhold til medicin henviser gruppen til “In Times of Illness”.
9.
Alle beslutninger vedr. gruppen vedtages ved konsensus.
10.
Gruppen forærer et eksemplar af N.A. ́s introduktionsguide samt mødeliste og en hvid nøglering til alle nye i N.A. ny i gruppen får en mødeliste og en hvid nøglering.
11.
Donation.
Og når ALLE udgifter er afregnet, doneres restbeløbet til OSK Syddanmark.
12.
Gruppens principper revideres en gang om året, på vores forretningsmøde i august måned. Gruppens principper er derfor indiskutable 1 år af gangen.
Godkendt D. 31/08-2016
Dokumentet kan hentes som pdf her: Gruppe_Principper.pdf